Archive for the 'Tingkatan 6' Category

Tingkatan 6 : Kursus-kursus IPTA Calon STPM Aliran Kemanusiaan

May 11th, 2009

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

Kursus-kursus  IPTA Calon STPM Aliran Kemanusiaan

BACELOR PERAKAUNAN

UPM

PENTADBIRAN PERNIAGAAN

UM

UNDANG-UNDANG

UKM

PERAKAUNAN

UUM

BACELOR PERAKAUNAN

UPM

SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

USM

SASTERA DENGAN PENDIDIKAN

USM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

PERAKAUNAN

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UM

BACELOR PERAKAUNAN

UM

PERAKAUNAN

UM

PENGURUSAN

USM

PEMASARAN

UM

PERAKAUNAN

USM

PENTADBIRAN PERNIAGAAN

UM

PERAKAUNAN

UUM

PENGURUSAN

USM

PERAKAUNAN

UM

PERAKAUNAN

UUM

PERAKAUNAN

UUM

PENGURUSAN

USM

UNDANG-UNDANG

UKM

UNDANG-UNDANG

UKM

PERAKAUNAN

UM

PENGURUSAN

USM

PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

UM

PENGURUSAN

USM

PENGURUSAN

USM

PERAKAUNAN

UUM

BACELOR SASTERA – BAHASA MANDARIN

UPM

EKONOMI DAN PERNIAGAAN

UKM

SASTERA – BAHASA MANDARIN

UPM

KOMUNIKASI

USM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

EKONOMI DAN PERNIAGAAN (PENTADBIRAN PERNIAGAAN & PERAKAUNAN

UKM

EKONOMI DAN PERNIAGAAN (PENTADBIRAN PERNIAGAAN & PERAKAUNAN

UM

PERAKAUNAN

UM

BACELOR EKONOMI

UM

PERAKAUNAN

UUM

SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN

UKM

BAHASA DAN LINGUISTIK

UM

PERAKAUNAN

UUM

BACELOR KOMUNIKASI

UPM

BACELOR EKONOMI

UPM

BACELOR EKONOMI

UM

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

UM

SAINS KEMASYARAKATAN

USM

BACELOR KOMUNIKASI

UPM

SAINS KEMASYARAKATAN

USM

SASTERA

UM

BACELOR EKONOMI

UPM

PERAKAUNAN

UM

EKONOMI DAN PERNIAGAAN (EKONOMI)

UKM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

KEWANGAN

UUM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SASTERA

UM

PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT)

UM

KEWANGAN

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

UM

KOMUNIKASI

USM

PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN)

UHTM

SASTERA

UM

KAJIAN ANTARABANGSA

UNIMAS

SASTERA

UM

SAINS KEMASYARAKATAN

USM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

KEWANGAN

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

SASTERA

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UM

PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT)

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UM

EKONOMI

UM

PENGURUSAN HOSPITALITI

UUM

KEWANGAN

UUM

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

UUM

KEWANGAN

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

UKM

SASTERA

UM

SASTERA

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UM

BACELOR SASTERA – BAHASA INGGERIS

UPM

EKONOMI

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

BAHASA DAN LINGUISTIK

UM

KEUSAHAWANAN

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

KOMUNIKASI

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

SAINS KEMASYARAKATAN

USM

SASTERA

UM

SASTERA

USM

PENDIDIKAN (TESOL)

USM

PENGURUSAN TEKNOLOGI

UUM

PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

UM

BACELR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA & TEK. MAKLUMAT)

UM

SASTERA (TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI)

USM

KEWANGAN

UUM

PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS

UUM

PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

UUM

KEWANGAN

UUM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

PENGURUSAN PELANCONGAN

UM

KOMUNIKASI

UM

SENI HALUS (REKABENTUK & TEKNOLOGI MEDIA BARU)

USM

SASTERA

UM

KOMUNIKASI

UUM

SAINS PEMUTUSAN

UM

PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

UUM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

SENI HALUS (REKABENTUK & TEKNOLOGI MEDIA BARU)

USM

PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

UUM

HAL EHWAL ANTARABANGSA

UM

PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

UM

SAINS KEMASYARAKATAN (KERJA SOSIAL)

USM

HAL EHWAL ANTARABANGSA

UM

MULTIMEDIA

UM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

SAINS SUKAN

UM

BAHASA DAN LINGUISTIK

UM

 

Tingkatan 6 : Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Biologi)

May 11th, 2009

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Biologi)

FARMASI

UM

SAINS DENGAN PENDIDIKAN

USM

SAINS DENGAN PENDIDIKAN

UM

FARMASI

UM

DOKTOR PERUBATAN

UNIMAS

DOKTOR PERUBATAN

USM

KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN

UM

DOKTOR PERUBATAN

UPM

 PERUBATAN (DOKTOR PERUBATAN)

UKM

SAINS (SAINS FORENSIK)

USM

FARMASI

UM

PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN

UM

SAINS (PENDIDIKAN)

USM

SAINS DENGAN PENDIDIKAN

USM

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (FISIOTERAPI)

UKM

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (OPTOMETRI)

UKM

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (SAINS PEMAKANAN)

UKM

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (SAINS BIOPERUBATAN)

UKM

SAINS (BIOTEKNOLOGI)

UPM

KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR)

UM

BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN)

UM

DOKTOR PERUBATAN VETERINAR

UM

PENGURUSAN

USM

AINS KESIHATAN BERSEKUTU (SAINS PEMAKANAN)

UKM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK )

UMS

TEKNOLOGI (MAKANAN)

USM

TEKNOLOGI (MAKANAN)

USM

SAINS (SAINS BIOPERUBATAN)

UPM

KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN)

UPM

BACELOR SAINS (BIOTEKNOLOGI)

UM

SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

UPM

KEJURUTERAAN (KIMIA)

UMS

SAINS (ALIRAN PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI)

UM

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (SAINS PERTUTURAN)

UKM

TEKNOLOGI MAKANAN

USM

PENDIDIKAN SAINS

UPSI

TEKNOLOGI (MAKANAN)

USM

SAINS (KIMIA PERINDUSTRIAN)

UPM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK )

UMS

SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (TERAPI CARAKERJA)

UKM

SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN)

USM

SAINS (PENGAJIAN MAKANAN)

UPM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN POLIMER)

USM

SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS)

USM

SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI)

USM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK )

UMS

SAINS (KIMIA PERINDUSTRIAN)

UPM

BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN

UM

SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

UM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)

UTM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS MAKANAN

UKM

SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN)

USM

SAINS (MIKROBIOLOGI)

UPM

SAINS (ALIRAN SAINS FIZIKAL)

UM

SAINS (KIMIA PERINDUSTRIAN)

UPM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN BAHAN)

USM

SAINS (ALIRAN SAINS HAYAT)

UM

SAINS (KIMIA)

UM

BACELOR SAINS (MAJOR MIKROBIOLOGI)

UM

SAINS (STATISTIK)

UPM

SAINS (ALIRAN SAINS HAYAT)

UM

SAINS (KIMIA)

USM

SAINS (ALIRAN SAINS FIZIKAL)

UM

SAINS MARIN

UMS

SAINS (ALIRAN SAINS HAYAT)

UM

KEJURUTERAAN (BAHAN)

USM

SAINS DAN TEKNOLOGI (OLEOKIMIA)

UKM

PENDIDIKAN DENGAN SAINS

UMS

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UMS

SAINS (BIOLOGI INDUSTRI)

UTM

BACELOR SAINS (KIMIA PERINDUSTRIAN)

UM

PBP (UKUR BAHAN)

USM

SAINS (BIOLOGI)

USM

SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN & BIOPROSES)

UMS

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

SAINS (MAKANAN DAN PEMAKANAN)

UMS

SAINS (BIOLOGI)

USM

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

PENGURUSAN HARTA TANAH

UM

PENGURUSAN

USM

TEKNOLOGI BIO-SUMBER,KERTAS DAN PENGLITUP

USM

BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN)

UM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UTM

SAINS KOMPUTER

USM

SAINS (KEPUJIAN)

UPM

KEJURUTERAAN AWAM

UM

KEJURUTERAAN POLIMER

USM

SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA)

UPM

SAINS KOMPUTER

USM

SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN & BIOPROSES)

UMS

 PENGURUSAN HARTA TANAH

UM

PENDIDIKAN DENGAN SAINS

UMS

SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS)

UTM

BACELOR SAINS (BIOLOGI)

UM

SAINS (BIOLOGI)

UTM

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UMS

PENGURUSAN HARTA TANAH

UM

SAINS (PENGAJIAN SAINS & TEKNOLOGI)

UM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SAINS KOMPUTER

USM

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UMS

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS SEKITARAN)

UKM

PENDIDIKAN DENGAN SAINS

UMS

KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI)

KUKTEM

BIOTEKNOLOGI SUMBER

UNIMAS

TEKNOLOGI (PERSEKITARAN)

USM

PENGURUSAN PERNIAGAAN

UUM

SAINS (BIOLOGI)

USM

SASTERA (TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI)

USM

TEKNOLOGI BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP

USM

 PENGURUSAN PERNIAGAAN

UM

SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN)

UMT

KEJURUTERAAN ELEKTRIK

KUKTEM

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UMS

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

SAINS MARIN

UMS

SAINS (PERNIAGAANTANI)

UPM

SAINS (KIMIA INDUSTRI)

UMS

KIMIA INDUSTRI

UM

PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

UM

KEJURUTERAAN MEKATRONIK

UniMAP

SAINS (BIOLOGI)

UTM

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK

KUKUM

KIMIA INDUSTRI

UM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN & BIOPROSES)

UMS

PENGAJIAN PENGGUNA

UPM

SENI PERSEMBAHAN (MUZIK)

UM

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM)

KUSTEM

PENGURUSAN PEMBANGUNAN

UM

SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN)

UMT

TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (KOMPUTERAN INDUSTRI)

UKM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS SEKITARAN)

UKM

AKUAKULTUR

UMS

AKUAKULTUR

UMS

PENGURUSAN (PEMASARAN)

UTM

BACELOR SAINS (ALAM SEKITAR)

UM

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

UNIMAS

SAINS (PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN TANAH)

UTM

SAINS (BIOLOGI PEMULIHARAAN)

UMS

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

UNIMAS

SAINS (GEOINFORMATIK)

UTM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

AKUAKULTUR

UMS

PENGURUSAN TEKNOLOGI

UM

MULTIMEDIA

UM

MULTIMEDIA

UUM

TEKNOLOGI DAN INDUSTRI SERAT KAYU

UMS

SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR)

UMT

SAINS (GEOINFORMATIK)

UTM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

PENGURUSAN HARTA TANAH

UM

SENI HALUS (GRAFIK KOMUNIKASI)

USM

KEJURUTERAAN PEMBUATAN

UniMAP

BIOLOGI PEMULIHARAAN

UM

SAINS (BIOLOGI PEMULIHARAAN)

UMS

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

PERNIAGAAN TANI

UUM

Tingkatan 6 : Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Fizik)

May 11th, 2009

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Fizik)

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – AERONAUTIK)

UTM

SAINS FARMASI

USM

SAINS FARMASI

USM

AINS (MATEMATIK AKTUARI & KEWANGAN)

UM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS AKTUARI)

UKM

UNDANG-UNDANG

UM

DOKTOR PERUBATAN

UM

KEJURUTERAAN (KIMIA)

UM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)

UM

KEJURUTERAAN MEKANIK

 

SAINS (MATEMATIK)

 

SAINS GUNAAN (EKONOMI/MATEMATIK)

 

BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN)

UM

KEJUTERAAN (MIKROELEKTRONIK)

UKM

KEJUTERAAN MEKANIK

 

KEJUTERAAN MEKANIK

 

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

SAINS DENGAN PENDIDIKAN

UM

KEJURUTERAAN AEROANGKASA

 

BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UM

BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA)

UM

SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN)

 

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

PERAKAUNAN

USM

KEJURUTERAAN (ELELTRONIK-MICROELEKTRONIK)

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

ACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UM

KEJUTERAAN BAHAN

 

KEJ. PEMBUATAN DGN PENGURUSAN PEMBUATAN

 

BACELOR KEJUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)

UM

KEJURUTERAAN MEKANIKAL

UMS

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

UM

KEJURUTERAAN (KIMIA – GAS)

UTM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

UPM

PENDIDIKAN (TESOL)

 

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

UM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – PEMBUATAN)

UTM

KEJUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK

UM

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK )

UMS

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN BAHAN)

USM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UTM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN AWAM)

USM

BACELOR KEJUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)

UM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL PEMBUATAN)

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL PEMBUATAN)

UTM

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN)

USM

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

UKM

KEJUTERAAN AWAM

 

SAINS KOMPUTER

USM

PENGURUSAN

USM

SAINS (KIMIA)

USM

BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM)

UPM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UTM

SAINS (ALIRAN SAINS FIZIKAL)

UM

SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN & BIOPROSES)

UMS

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI

UNIMAS

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

SAINS DAN TEKNOLOGI (KIMIA)

UKM

PBP (PENGURUSAN BINAAN)

 

SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN)

USM

KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN BAHAN)

USM

BACELOR REKA BENTUK (SENI BINA)

UPM

PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH

UTM

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL – BAHAN)

UTM

SAINS (MATEMATIK DENGAN EKONOMI)

UMS

KEJUTERAAN (MEKANIKAL-BAHAN)

UTM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SENIBINA

UTM

SAINS (FIZIK)

 

PBP (PENGURUSAN BINAAN)

 

BACELOR SENI BINA LANDSKAP

UPM

SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS BAHAN)

UKM

BACELOR SAINS KOMPUTER

UPM

SAINS KOMPUTER

USM

KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI

UNIMAS

SAINS (REKABENTIK INDUSTRI)

UTM

KEJURUTERAAN PEMBUATAN (BAHAN KEJURUTERAAN)

KUTKM

KEJURUTERAAN (AWAM)

UMS

SAINS (REKABENTUK INDUSTRI)

UTM

BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN MANUSIA & TEK. MAKLUMAT)

UM

KEJUTERAAN (GEOMATIK)

UTM

SAINS DAN TEKNOLOGI (FIZIK)

UKM

TEKNOLOGI BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP

 

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

 

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

 

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

TEKNOLOGI (BIO-SUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP)

USM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

SAINS PERTANIAN (PENGELUARAN TERNAKAN)

UMS

SAINS KOMPUTER

UMS

SAINS (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK)

UMS

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

 

TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT (SISTEM CERDAS)

UKM

SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK & INSTRUMENTASI)

KUSTEM

SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN)

USM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

MULTIMEDIA

UUM

SAINS KOMPUTER

UTM

KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TERMAL BENDALIR)

 

KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN

UNIMAP

KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TERMAL-BENDALIR)

KUTKM

SAINS KOMPUTER

UTM

SAINS KOMPUTER

UTM

KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK)

UM

SAINS (GEOINFORMATIK)

UTM

SAINS (REMOTE SENSING)

UTM

SAINS (SAINS BAHAN)

UPM

SAINS KOMPUTER (KEJUTERAAN PERISIAN)

UTM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UUM

KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN

UNIMAP

KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

TEKNOLOGI MULTIMEDIA

UMS

PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI)

UNTM

KEJUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

UNIMAP

SAINS KOMPUTER

KUKTEM

KEJURUTERAAN METALURGI

KUKUM

PENGURUSAN HARTA TANAH

UNTM

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on Tingkatan 6 : Kursus-Kursus IPTA Calon STPM Aliran Sains (Kelas Fizik)

RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2009

May 6th, 2009

RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2009 BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM

Prosedur :

1.  Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah 2009 boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan melalui pengetua sekolah asal pelajar dengan mengunakan Borang T6BKK pada 11-5-2009.

2.  Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1-1-2009.

3.  Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah di mana murid mengambil peperiksaan SPM, termasuk perakuan rekod disiplin yang baik.

4.  Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk kepada kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon.

5.  Semua rayuan yang diterima lewat daripada 1-6-2009 tidak akan dipertimbangkan.

Nota :

Rayuan yang berasaskan sebab-sebab lain seperti kesihatan, keadaan sosio ekonomi atau perakuan azam dan kesungguhan tidak akan dipertimbangkan. Dalam kes seperti ini, calon dinasihati supaya mengambil semula peperiksaan SPM pada tahun 2009 ini.

 

 

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2009

Tingkatan Enam Bukan Pilihan Terakhir bagi Lepasan SPM

May 5th, 2009

Tingkatan Enam Bukan Pilihan Terakhir bagi Lepasan SPM

Mulai 6-5-2009 (Rabu), pelajar boleh membuat semakan Tawaran Ke Tingkatan Enam Bawah Bagi Tahun 2009.  Surat tawaran ini mesti dicetak.

Laman Web :  http://www.moe.gov.my

Kemelesetan ekonomi yang dihadapi sekarang akan memberikan kesan kepada bilangan pelajar Tingkatan Enam Bawah tahun 2009. Bilangan pelajar Tingkatan Enam Bawah dijangka bertambah.

Sesetengah pelajar menganggap Tingkatan Enam sebagai pilihan terakhir setelah mereka gagal dalam pelbagai permohonan termasuk program matrikulasi, kursus diploma, kursus perguruan, biasiswa dan sebagainya.

Anggapan ini sebenarnya tidak tepat.  Sijil STPM diiktiraf oleh kebanyakan universiti di seluruh dunia, termasuk negara-negara maju.  STPM membolehkan pelajar melanjutkan pelajaran ke luar negara setelah mencapai keputusan STPM yang baik. Selain itu, mereka juga dapat melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di negara kita dengan memohon pinjaman PTPTN.

Pengalaman belajar dalam Tingkatan Enam juga akan mematangkan fikiran pelajar. Mereka biasanya akan lebih pintar merancang kerjaya masa depan mereka berpandukan minat dan kemampuan diri mereka.

Jangan anggap STPM sebagai peperiksaan yang susah.  Sebenarnya STPM tidak akan dan tidak mungkin mengecewakan pelajar yang rajin dan gigih berusaha.

Ingat, Kerajinan Membawa Kejayaan !

 

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on Tingkatan Enam Bukan Pilihan Terakhir bagi Lepasan SPM

Semakan Tawaran Ke Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

April 27th, 2009

Semakan Tawaran Ke Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

Semakan Tawaran Ke Tingkatan Enam Bawah Bagi Tahun 2009 boleh dibuat mulai 6-5-2009 (Rabu). Semakan ini boleh dibuat melalui :

 1. Semakan di Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my
 2. Semakan SMS

Taipkan MOE<jarak>T6<jarak>KP<jarak>[nombor KP] atau MOE<jarak>T6<jarak>AG<jarak>[nombor Angka Giliran]

 

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on Semakan Tawaran Ke Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

April 26th, 2009

Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

 1. Tingkatan 6 Bawah tahun 2009 akan bermula pada 11-5-2009 (Isnin).
 2. Pelajar diminta mencetak secara ‘ON-LINE’ surat tawaran ke Tingkatan 6 Bawah.
 3. Pelajar yang gagal mendapat tawaran tempat belajar di Tingkatan 6 Bawah boleh membuat rayuan dengan menggunakan borang T6BKK.
 4. Pertukaran jurusan boleh dipohon dengan menggunakan borang RTJT6.
 5. Terdapat dua jenis pertukaran jurusan, iaitu dari jurusan sains ke jurusan kemanusiaan dan dari jurusan kemanusiaan ke jurusan sains.
 6. Pertukaran sekolah boleh dipohon dengan menggunakan borang pertukaran sekolah.
 7. Nama pelajar yang sudah ditawarkan tempat pengajian di kolej matrikulasi tidak akan muncul dalam senarai pelajar Tingkatan 6 Bawah tahun 2009.
 8. Pelajar yang menolak tawaran program matrikulasi dan ingin melanjutkan pelajaran di Tingkatan 6 Bawah perlu membuat permohonan dengan menggunakan borang T6BKK.
 9. Biasanya pelajar Tingkatan 6 hanya dapat mengambil subjek-subjek tertentu yang ditawarkan di sekolah.

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

March 29th, 2009

Senarai nama pelajar yang layak ke Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009 akan diumumkan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu, http://www.emoe.gov.my/

Keputusan berkenaan belum diketahui.

Surat tawaran boleh dicetak secara online.

 

 

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

 

******************************************************

 • Tingkatan 6
 • Comments Off on Tingkatan Enam Bawah Tahun 2009

This site is protected by Comment SPAM Wiper.