Sampel Surat Rayuan untuk Program Matrikulasi Sesi 2009/2010

April 16th, 2009

Untuk maklumat Biasiswa yang lain, sila klik :

For other Scholarships information, please click :

http://www.bumigemilang.com/?cat=6

dan

http://www.bumigemilang.com/

**************************************

Sampel Surat Rayuan untuk Program Matrikulasi Sesi 2009/2010

1. Surat rayuan mesti ditulis secara ringkas dan padat.

2. Nyatakan sebab-sebab konkrit yang dapat menyokong rayuan anda.

3. Tunjukkan kesungguhan anda untuk membuat rayuan.

4. Elakan penggunaan bahasa yang tidak sopan.

5. Salinan keputusan SPM dan salinan kad pengenalan mesti disertakan.

6. Salinan sijil-sijil pencapaian kokurikulum disertakan (jika perlu).

7. Semua sijil mesti disahkan.

8. Surat rayuan mesti dihantar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

_____________________________________________________________

Sampel surat rayuan :

Bahagian Matrikulasi,
Aras 6, Blok E15, Parcel E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya. 18 APRIL 2009.

Tuan/ Puan,

Rayuan Untuk Permohonan Program Matrikulasi Sesi 2009/2010

Merujuk kepada perkara di atas, saya Lam Chee Hong dengan nombor Kad Pengenalan 910919075981 ingin membuat rayuan untuk permohonan Program Matrikulasi Sesi 2009/2010.

2. Nyatakan jurusan yang dipohon / berikan sebab-sebab yang konkrit untuk menyokong keazaman anda mendapat tawaran jurusan tersebut (minat, cita-cita, kemampuan, …………)

3. Nyatakan pencapaian SPM secara ringkas / tonjolkan keputusan cemerlang sesetengah subjek yang berkaitan dengan jurusan dipohon ………..

4. Nyatakan keadaan ekonomi keluarga / pendapatan keluarga / bilangan adik-beradik / pekerjaan ibu bapa / tanggungan keluarga, ………

5. Nyatakan pencapaian anda dalam kegiatan kokurikulum (kelab, persatuan, pasukan beruniform, sukan, khidmat negara, …….) secara ringkas dan padat…..

Nyatakan harapan anda,…….ucapkan terima kasih………….

Yang benar,

……………………..
(Lam Chee Hong)

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

******************************************************

3 Responses to “Sampel Surat Rayuan untuk Program Matrikulasi Sesi 2009/2010”

  1. ashon 21 Apr 2010 at 9:34 pm

    thank u alot!!!!!!!!!

  2. ppon 26 Apr 2010 at 9:17 pm

    thx for ur information~

  3. kimon 23 May 2010 at 10:45 pm

    i tot the rayuan just do the clicking, on the webpage? o.o

This site is protected by Comment SPAM Wiper.